Short scale -basson kielet

Lyhytskaalaiselle (short scale) bassolle olisi hyvä olla oma kielisettinsä. Kielten jännite ja punoksen alkamiskohta on näissä kieliseteissä suunniteltu lyhyelle 30" skaalalle.
Järjestys: